1. Dobrodošli na Sfrjcaffe. Kao gost možete pregledati forum, ali da bi učestvovali potrebno je da se registrujte na forumu. Registracija je besplatna i zahteva samo minut Vašeg vremena.

C/C++ Zadaci

Diskusija u 'Tutorijali (Programiranje, Kako da, ...)' započeta od news, 30 Novembar 2011.

 1. news

  news Korisnik od povjerenja

  1. Napisati program na jeziku C koji ispisuje autorovo ime i prezime na ekranu.
  Kod:
  #include "stdafx.h"
  #include <stdio.h>
  #include <iostream>
   
  int main(){
        printf ("Ime i prezime\n");
        system("PAUSE");          
        return 0;
  }

 2. Google Adsense

 3. news

  news Korisnik od povjerenja

  2. Napisati program na jeziku C koji ispisuje broj unet sa tastature na ekranu.
  Kod:
  #include "stdafx.h"
  #include <stdio.h>
  #include <iostream>
   
  int main(){
       
        int n;
        printf("Unesite neki broj i pritisnite Enter\n");
        scanf("%d", &n);
        printf("Uneti broj je: %d\n", n);
       
        system("PAUSE");          
        return 0;
  }
 4. news

  news Korisnik od povjerenja

  3. Napisati program na jeziku C koji formatira ispis celog broja a=268 na sledeci nacin:
  a)268
  b)414
  c)10c
  d)10C
  e)♀
  f)0.000000
  g)5.32452e-267

  Kod:
  #include "stdafx.h"
  #include <stdio.h>
  #include <iostream>
   
  int main(){
        int a=268;
        printf("a)%d\n", a);
        printf("b)%o\n", a);
        printf("c)%x\n", a);
        printf("d)%X\n", a);
        printf("e)%c\n", a);
        printf("f)%lf\n", a);
        printf("g)%g\n", a);
  printf("\n");
   
        system("PAUSE");          
        return 0; 
 5. news

  news Korisnik od povjerenja

  4. Napisati program na jeziku C koji formatira ispis realnog broja a=561.235 na sledeci nacin:
  a)1073741824
  b)10000000000
  c)40000000
  d)561.234985
  e)561.235
  f)1073741824
  g)5.612350e+002

  Kod:
  #include "stdafx.h"
  #include <stdio.h>
  #include <iostream>
   
  int main(){
       
        float a=561.235;
        printf("a)%d\n", a);
        printf("b)%o\n", a);
        printf("c)%p\n", a);
        printf("d)%f\n", a);
        printf("e)%g\n", a);
        printf("f)%i\n", a);
        printf("g)%e\n", a);
  printf("\n");
       
        system("PAUSE");          
        return 0;
  }
 6. news

  news Korisnik od povjerenja

  5. Napisati program koji prihvata jedan ceo broj sa tastature, povecava ga za 1, ispise na ekranu, smanji za jedan i ponovo ispise na ekranu.

  Kod:
  #include "stdafx.h"
  #include <stdio.h>
  #include <iostream>
   
  int main(){
      
        int n;
        printf("Unesite neki broj i pritisnite Enter\n");
        scanf("%d", &n);
   
        printf("Uneti broj +1= %d\n", n+1);
        printf("Uneti broj -1= %d\n", n-1);
   
        system("PAUSE");         
        return 0;
  }
 7. news

  news Korisnik od povjerenja

  6. Napisati na jeziku C program koji prihvata dva cela broja sa tastature i ispisuje:
  a) Njihov zbir
  b) Njihovu razliku
  c) Njihov proizvod
  d) Njihov kolicnik
  e) Ostatak pri deljenju prvog broja drugim

  Verzija 1.
  Kod:
  #include "stdafx.h"
  #include <stdio.h>
  #include <iostream>
   
  int main(){
       
        int n1, n2;
        printf("Unesite dva broja i pritisnite Enter\n");
        scanf("%d %d", &n1, &n2);
   
        printf("Zbir unetih brojeva je %d\n", n1+n2);
        printf("Razlika unetih brojeva je %d\n", n1-n2);
        printf("Proizvod unetih brojeva je %d\n", n1*n2);
        printf("Kolicnik unetih brojeva je %d\n", n1/n2);
        printf("Ostatak pri deljenju prvog broja drugim je %d\n", n1%n2);
   
        system("PAUSE");          
        return 0;
  Verzija 2.
  Kod:
  #include "stdafx.h"
  #include <stdio.h>
  #include <iostream>
   
  int main(){
       
        int n1, n2;
        printf("Unesite dva broja i pritisnite Enter\n");
        scanf("%d %d", &n1, &n2);
   
        printf("Zbir unetih brojeva je %d\n", n1+n2);
        printf("Razlika unetih brojeva je %d\n", n1-n2);
        printf("Proizvod unetih brojeva je %d\n", n1*n2);
        printf("Kolicnik unetih brojeva je %f\n", (n1*1.0)/(n2*1.0));
   
        if(n1>n2)
        printf("Ostatak pri deljenju prvog broja drugim je %d\n", n1%n2);
        else
        printf("Nema ostatka\n");
   
        system("PAUSE");          
        return 0;
  }
 8. news

  news Korisnik od povjerenja

  7. Napisati program na jeziku C koja nalazi vrednost sledeceg izraza:
  a2 + 3b3 – 37
  gde se a i b unose sa tastature.

  Kod:
  #include "stdafx.h"
  #include <stdio.h>
  #include <iostream>
   
  int main(){
       
        int a, b, rezultat;
        printf("Unesite vrednost za promenljive a i b i pritisnite Enter\n");
        scanf("%d %d", &a, &b);
   
        rezultat=((a*a)+(3*(b*b*b))-37);
   
        printf("Rezultat izraza a^2 + 3b^3 - 37 je: %d\n", rezultat);
   
        system("PAUSE");          
        return 0;
  }
 9. news

  news Korisnik od povjerenja

  8. Napisati na jeziku C program koji nalazi vrednost sledeceg izraza:
  2a3 + (2b – 3c)2 – 12c3 + 24
  gde se a, b i c unose sa tastature.

  Kod:
  #include "stdafx.h"
  #include <stdio.h>
  #include <iostream>
   
  int main(){
       
        int a, b, c, rezultat;
        printf("Unesite vrednost za promenljive a, b i c i pritisnite Enter\n");
        scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);
   
        rezultat=(2*(a*a*a)+((2*b-3*c)*(2*b-3*c))-(12*(c*c*c))+24);
   
        printf("Rezultat izraza 2a^3 + (2b - 3c)^2 - 12c^3 + 24 je: %d\n", rezultat);
   
        system("PAUSE");          
        return 0;
  }
 10. news

  news Korisnik od povjerenja

  9. Napisati na jeziku C program koji izracunava povrsinu i obim kruga ciji se precnik unosi sa tastature.

  Kod:
  #include "stdafx.h"
  #include <stdio.h>
  #include <iostream>
   
  #define PI 3.14
   
  int main(){
       
        int R;
        double r, obim, povrsina;
        printf("Unesite precnik i pritisnite Enter\n");
        scanf("%d", &R);
       
        obim=R*PI;   // obim = precnik * PI
        r=R/2.0;            // poluprecnik
        povrsina=r*r*PI; // povrsina = poluprecnik^2 * PI
   
        printf("Obim: %f\n", obim);
        printf("Povrsina: %f\n", povrsina);
   
        system("PAUSE");          
        return 0;
  }
 11. news

  news Korisnik od povjerenja

  10. Napisati na jeziku C program koji izracunava obim i povrsinu pravougaonika cije se duzine stranica unose sa tastature.

  Kod:
  #include "stdafx.h"
  #include <stdio.h>
  #include <iostream>
   
  int main(){
       
        int s1, s2, obim, povrsina;
        printf("Unesite duzine stranica pravougaonika\n");
        scanf("%d %d", &s1, &s2);
       
        obim=2*(s1+s2);
        povrsina=s1*s2;
   
        printf("Obim: %d\n", obim);
        printf("Povrsina: %d\n", povrsina);
   
        system("PAUSE");          
        return 0;
  }
 12. news

  news Korisnik od povjerenja

  11. Napisati na jeziku C program koji izracunava zapreminu i povrsinu kocke cija se duzina stranice unosi sa tastature15.

  Kod:
  #include "stdafx.h"
  #include <stdio.h>
  #include <iostream>
   
  int main(){
       
        int s, povrsina, zapremina;
        printf("Unesite duzinu stranica kocke\n");
        scanf("%d", &s);
       
        povrsina=6*s*s;
        zapremina=s*s*s;
   
        printf("Povrsina: %d\n", povrsina);
        printf("Zapremina: %d\n", zapremina);
   
   
        system("PAUSE");          
        return 0;
  }
 13. news

  news Korisnik od povjerenja

  12. Napisati na jeziku C program koji izracunava zapreminu i povrsinu kvadra cije se duzine stranica unose sa tastature.

  Kod:
  #include "stdafx.h"
  #include <stdio.h>
  #include <iostream>
   
  int main(){
       
        int a, b, c, povrsina, zapremina;
        printf("Unesite sirinu, dizinu i visinu kvadra\n");
        scanf("%d %d %d", &a, &b ,&c);
       
        povrsina=2*(a*b+a*c+b*c);
        zapremina=a*b*c;
   
        printf("Povrsina: %d\n", povrsina);
        printf("Zapremina: %d\n", zapremina);
   
   
        system("PAUSE");          
        return 0;
  }
 14. news

  news Korisnik od povjerenja

  13. Napisati na jeziku C program koji racuna trajanje biciklisticke trke ciji se pocetak i kraj unose u obliku sata, minuta i sekundi.

  Kod:
  #include "stdafx.h"
  #include <stdio.h>
  #include <iostream>
   
  int main(){
       
        int pSat, pMin, pSek, kSat, kMin, kSek;
        int pocetakSek, krajSek, trajanjeSek;
   
        printf("Unesite vreme pocetka trke\n");
        scanf("%d %d %d", &pSat, &pMin, &pSek);
        printf("Unesite vreme kraja trke\n");
        scanf("%d %d %d", &kSat, &kMin, &kSek);
   
        pocetakSek=pSat*3600+pMin*60+pSek;
        krajSek=kSat*3600+kMin*60+kSek;
        trajanjeSek=krajSek-pocetakSek;
   
        printf("Trka je trajala %d sekundi\n", trajanjeSek);
   
        system("PAUSE");          
        return 0;
  }
 15. news

  news Korisnik od povjerenja

  14. Napisati C program koji će pronaći i ispisati na ekran sve trocifrene brojeve kod kojih je suma cifri djeljiva sa 7.

  Kod:
  #include <iostream>
  using namespace std;
   
  main()
  {
     int s,d,j;  //stotine, desetice, jedinice...
     for (int i=100; i<1000; i++)   //petlja vrti sve 3-cifrene brojeve
     {
       int temp=i;
       j=temp%10;          //izdvajamo redom cifre broja tako što
       temp/=10;           //prvo tražimo ostatak pri djeljenju
       d=temp%10;          //sa 10, a zatim broj i djelimo sa 10
       temp/=10;           //da se oslobodimo zadnje cifre i
       s=temp%10;          //omogućimo traženje nove
       int sum=s+d+j;
       if (sum%7==0)         //provjeravamo da li je suma djeljiva sa 7
       cout << i << endl;     //ako jeste, ispisujemo broj
     }
  system ("pause");
  return 0;
  }
 16. news

  news Korisnik od povjerenja

  15. Napisati program koji će pronaći i ispisati na ekran koliko ima peterocifrenih brojeva kod kojih je suma zadnje 4 cifre jednaka prvoj cifri

  Kod:
  #include <iostream>
  using namespace std;
   
  main()
  {
     long int i;
     int cf[6],br=0;
     for (i=10000; i<100000; i++) //petlja koja vrti sve 5-cifrene br.
     {
       long int temp=i;
       for (int j=5; j>0; j--) //petlja u kojoj izdvajamo cifre broja
       {
         cf[j]=temp%10;    //uzimamo zadnju cifru broja i spremamo je u niz
         temp/=10;      //"odsjecamo" zadnju cifru da bi mogli naći sledeću
       }
       int sum=cf[2]+cf[3]+cf[4]+cf[5];    //suma zadnje 4 cifre
       if (cf[1]==sum)            //ako je suma jednaka prvoj cifri
       {                   //ispisuje se taj broj
         cout << i << endl;         //a brojač se uvećava za 1
         br++;
       }
     }
  cout << "br=" << br << endl;           //ispis brojača
  system ("pause");
  return 0;
  }
 17. news

  news Korisnik od povjerenja

  16. Napisati parne clanove niza vece od aritmeticke sredine.

  Kod:
  #include <iostream>
  #define max 10
  using namespace std;
   
  main()
  {
     int n, niz[max], s=0;
     float as;
     cout << "n=";
     cin >> n;
     for (int i=0; i<n; i++)
     {
       cout << "NIZ[" << i << "]=";
       cin >> niz[i];
       s+=i;
     }
     as=s/n;
     for (int i=0; i<n; i++)
       if (niz[i]>as && niz[i]%2==0)
        cout << "NIZ[" << i << "]=" <<niz[i]<< " zadovoljava uslov. \n";
     
     system ("pause");
     return 0;
  }
 18. news

  news Korisnik od povjerenja

  17. Napisati C program koji će s tastarure prvo učitati prirodni broj m koji mora biti između 2 i 10. Nakon toga učitati mxm cijelih brojeva u matricu A. Odrediti najveći broj u matrici te načiniti matricu B istih dimenzija koja će za elemente matrice sadržavati produkt najvećeg elementa i svih ostalih elemenata matrice A.

  Kod:
  #include <iostream>
  #define dim 10
  using namespace std;
   
  main()
  {
     int n,a[dim][dim],b[dim][dim],max=0;
     cout << "n=";
     cin >> n;
     for (int i=1; i<=n; i++)
       for (j=1;j<=n; j++)
       {
         cout <<"a["<<i<<","<<j<<"]=";
         cin >>a[i][j];
         if (a[i][j]>max)
          max=a[i][j];
       }
     for (int i=1; i<=n; i++)
       for (j=1;j<=n; j++)
         b[i][j]=max*a[i][j];
     system ("pause");
     return 0;
  }
 19. news

  news Korisnik od povjerenja

  18. Napisati C program koji će s tastature prvo učitati cijeli broj m. Taj broj m mora biti pozitivan i ne veći od veličine matrice A (za matricu predvidjeti najviše 10x10 elemenata). Program zatim treba učitati s tastature realne brojeve u matricu A veličine mxm. Nakon toga s tastature unijeti m cijelih brojeva u vektor V koji je veličine 10 elemenata. Program zatim treba brojeve iz vektora V dodati elementima matrice A koji su na glavnoj dijagonali. Tako dobivenu matricu ispisati na ekran.

  Kod:
  #include <iostream>
  #include <vector>
  #define max 10
  using namespace std;
   
  main()
  {
     int n;
     float a[max][max];
     vector <float> v;
     cout << "n=";
     cin >> n;
     if (!(n>0 && n<max))
      exit(0);
     for(int i=1; i<=n; i++)
         for (int j=1; j<=n; j++)
         {
           cout << "a["<<i<<","<<j<<"]=";
           cin >> a[i][j];
         }
     for (int i=1; i<=n; i++)
       {
         float temp;
         cout << "vektor["<<i<<"]=";
         cin >> temp;
         v.push_back(temp);
       }
     for(int i=1; i<=n; i++)
         for (int j=1; j<=n; j++)
           {
             if (i==j)
               a[i][j]+=v[i];
           }
     for(int i=1; i<=n; i++)
         {
         cout << endl;
         for (int j=1; j<=n; j++)
           cout <<a[i][j]<<" ";
         }      
     system ("pause");
     return 0;
  }
 20. news

  news Korisnik od povjerenja

  19. Izračunati ukupan broj zrna pšenice koje je Seta (navodni pronalazač šaha) tražio od cara kao nagradu, te ispisati koliko je trebalo "staviti" pšenice na svako od 64 šahovska polja.

  [PRE="Cpp"]#include <iostream>
  #define max 50
  using namespace std;

  void init(int niz[]);
  void ispisi(int niz[]);

  int main(void)
  {
  int br[max];
  init (br);
  br[0]=1;
  cout << "1. polje:\t" << br[0] << endl;
  for (int n=1; n<=64; n++)
  {
  int temp=0;
  int i=0;
  while (br!=-1)
  {

  br=br*2+temp;
  temp=0;
  if (br>9)
  {
  if (br[i+1]==-1)
  br[i+1]=0;
  temp=br/10;
  br%=10;
  }
  i++;
  }
  if (n<64)
  {
  cout << n+1 << ". polje:\t"; ispisi(br);
  }
  else
  {
  br[0]-=1;
  cout << "\nUKUPNO:\t\t"; ispisi(br);
  }
  }

  cout << endl << endl;
  system ("pause");
  return EXIT_SUCCESS;
  }

  void init(int niz[])
  {
  for (int i=0; i<max; i++)
  niz=-1;
  }

  void ispisi(int niz[])
  {
  int i=0;
  while (niz!=-1)
  i++;
  for (int j=i-1; j>=0; j--)
  cout << niz[j];
  cout << endl;
  }[/PRE]
 21. 1989Marko

  1989Marko Korisnik

  Program računa proizvod dve matrice.

  Kod:
  //program u jeziku C za racunanje prozvoda dve matrice
  #include <stdio.h>
   
  void main () {
    int n1, m1, n2, m2, n3, m3; //n-broj vrsta, m-broj sve tri matrice
    int i, j, k; //brojaci koji se koriste pri racunanju , i i j se koriste i za unos elemenata
    int mat1[20][20], mat2[20][20], mat3[20][20]; //matrice
    int broj; //proizvod dva odgovarajuca elementa matrica
    char c;
    int kraj=0;
   
    while (1) {
      //broj vrsta prve matrice
      printf("n1=");
      scanf("%d",&n1);
      //broj kolona prve matrice
      printf("m1=");
      scanf("%d",&m1);
      //broj vrsta druge matrice
      printf("n2=");
      scanf("%d",&n2);
      //broj kolona druge matrice
      printf("m2=");
      scanf("%d",&m2);
   
      //broj kolona prve matrice i vrsta druge matrice moraju biti jednaki
      //da bi mogao da se izracuna
      if (m1!=n2) {
        printf("\n\n---m1 i n2 moraju biti isti.---\n\n");
        continue;
      }
   
      //unosenje elemenata prve matrice
      printf("\n\n1. matrica:\n\n");
      for (i=0; i<n1; i++)
        for (j=0; j<m1; j++) {
          printf("mat1[%d][%d]:",i+1,j+1);
          scanf("%d",&mat1[i][j]);
        }
   
      //unosenje elemenata druge matrice
      printf("\n\n2. matrica:\n\n");
      for (i=0; i<n2; i++)
        for (j=0; j<m2; j++) {
          printf("mat2[%d][%d]:",i+1,j+1);
          scanf("%d",&mat2[i][j]);
        }
   
      //postavljanje dimenzija trece matrice, koja je rezultat proizvoda
      //treca matrica ima vrsta koliko i prva i kolona koliko i druga
      n3=n1; m3=m2;
   
      //RACUNANJE PROIZVODA
      i=0; //brojac za kretanje po vrstama prve matrice
      while (1) {
      
        for (k=0; k<m2; k++) { //kretanje po kolonama druge matrice
          broj=0;
          for (j=0; j<n2; j++) //kretanje po elementima date kolone
            broj+=mat1[i][j]*mat2[j][k];
   
          mat3[i][k]=broj; //novi element matrica
        }
   
        i++;
      
        if (i==n1) //ako smo zavrsili sa poslednjom vrstom prve matrice, prekini racunanje
          break;
      }
   
      //ispisivanje prve matrice
      printf("\n\n1. matrica:\n\n");
      for (i=0; i<n1; i++) {
        for (j=0; j<m1; j++)
          printf("%d ",mat1[i][j]);
        putchar('\n');
      }
   
      //ispisivanje druge matrice
      printf("\n\n2. matrica:\n\n");
      for (i=0; i<n2; i++) {
        for (j=0; j<m2; j++)
          printf("%d ",mat2[i][j]);
        putchar('\n');
      }
   
      //ispisivanje trece matrice
      printf("\n\n3. matrica:\n\n");
      for (i=0; i<n3; i++) {
        for (j=0; j<m3; j++)
          printf("%d ",mat3[i][j]);
        putchar('\n');
      }
   
      //Da li zelite ponovo da pokrenete program?
      while (1) {
        printf("\nPonovo(D\\N)? ");
        scanf("%c",&c);
        scanf("%c",&c);
        if (c=='D' || c=='d')
          break;
        else if (c=='N' || c=='n') {
          kraj=1;
          break;
        }
      }
   
      //kraj=1 ako ne zelimo vise da koristimo program
      if (kraj)
        break;
   
      putchar('\n');
    }
    printf("\n---kraj---\n\n");
  }

Podeli ovu stranicu